Inteligentny dom

Swoim klientom oferujemy dostęp do najlepszych i najpopularniejszych systemów inteligentnego domu. Do wachlarzu funkcji oferowanych przez średniej klasy system należą:

  • zarządzanie oświetleniem (załączanie, regulacja natężenia światła);
  • zarządzanie otwarciem rolet (regulacja w zależności od pory dnia i nasłonecznienia);
  • zdalne sterowanie z wykorzystaniem komputera lub telefonu;
  • system awaryjnego odcinania dopływu gazu, wody, zasilania w razie awarii;
  • starowanie ogrzewaniem (dystrybucja ciepła na poszczególne pomieszczenia w zależności od pory dnia, obecności, warunków na zewnątrz oraz względów ekonomicznych);
  • sygnalizacja niepożądanej obecności;

Od połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku do dziś sformułowano wiele definicji inteligentnego budynku. Jedną z pierwszych, a jednocześnie najczęściej cytowanych jest definicja organizacji Intelligent Building Institute mającej siedzibę w Waszyngtonie w USA, która brzmi następująco:

Inteligentny budynek to taki, który zapewnia produktywne i efektywne ze względu na koszty, środowisko pracy, poprzez optymalizację swoich czterech podstawowych elementów – struktury, systemów, usług i zarządzania – oraz powiązań pomiędzy nimi. Inteligentny budynek pomaga właścicielom, administratorom i osobom korzystającym z budynku w osiągnięciu własnych celów w zakresie kosztów, komfortu, wygody, bezpieczeństwa, długoterminowej elastyczności i atrakcyjności rynkowej”.

Mieszkańcy inteligentnego domu mogą cieszyć się wygodą, oszczędnością czasu i energii. Dobrze zaprogramowane systemy, gdzie właściwie interpretuje się dane z czujników mogą podczas wykrycia dłuższej nieobecności zmniejszyć ogrzewanie i wyłączyć światło, o ile użytkownik sobie tego życzy. Systemy inteligentnego domu mogą też sterować ogrzewaniem, klimatyzacją lub wentylacją wedle utworzonego harmonogramu w oparciu o dane o warunkach na zewnątrz i wewnątrz budynku. Większość producentów oferuje także możliwość zdalnego sterowania instalacjami w domu poprzez sieć Internet bądź operatora GSM. Możemy być informowani o warunkach panujących w budynku, awariach, zalaniach, wyciekach gazu bądź włamaniach. System jednocześnie może podjąć stosowną dla zdarzenia funkcję np. zamknąć dopływ wody przy wykryciu zalania lub opuścić rolety przy zadziałaniu czujnika zbicia szyby.

Inteligentny dom staje się coraz bardziej dostępny dla przeciętnego użytkownika dzięki coraz tańszym urządzeniom automatyki budynkowej i nie ulega wątpliwości, że w niedługim czasie stanie się tak powszechny jak dziś telefon komórkowy.